Výber správneho outsourcingového partnera


Outsourcing je požehnaním pre podniky na dnešných dynamických trhoch. Keďže sa však podniky snažia rozšíriť alebo rozšíriť prostredníctvom outsourcingu, je veľmi dôležité zvoliť si outsourcingového partnera, ktorý pomáha dosahovať najlepšie možné dividendy.

Pokiaľ ide o outsourcing IT požiadaviek, Ázia a najmä India sú jedným z hlavných outsourcingových centier, ktoré ponúkajú mnoho výhod. Napríklad outsourcing je spoľahlivý, vysoko efektívny z hľadiska nákladov a pomáha urýchliť obdobie uvádzania produktov na trh.

Ak chcete využiť všetky tieto výhody, musíte pred prijatím konečného rozhodnutia zvážiť aj niekoľko faktorov. Faktory, ktoré pri prehliadaní môžu mať za následok zlyhanie, stratu času a dodatočné náklady.

Proces výberu správneho outsourcingového partnera, či už z Indie alebo inej krajiny, je síce takmer vždy rovnaký, ale vzhľadom na výnimočný nárast outsourcingu IT je dôležité, aby ste sa neponáhľali s vecami.

Dodržiavanie týchto osvedčených postupov vám pomôže nájsť vhodného outsourcingového partnera, ale tiež vám pomôže pri budovaní konkurenčnej výhody.

1. Definujte jasný rozsah práce

Skôr ako začnete oslovovať potenciálnych outsourcingových partnerov, napíšte jasný rozsah pracovného dokumentu. Je vašou zodpovednosťou rozhodovať o obchodných cieľoch, o tom, čo vaše podnikanie potrebuje, a aké by mohlo byť najlepšie možné riešenie na dosiahnutie požadovaných výsledkov.

Ak je pre vás písanie rozsahu pracovného dokumentu na začiatku príliš technické, môžete začať aj zodpovedaním niekoľkých jednoduchých otázok, ako napríklad:

  • Aká je vaša presná potreba?
  • Aké by pre to mohlo byť najlepšie možné riešenie?

Odpoveď na tieto dve jednoduché otázky vám pomôže identifikovať problém, ktorý riešite, pripraviť jasný plán riešenia tohto konkrétneho problému a identifikovať vaše celkové obchodné ciele.

Je dôležité, aby ste pochopili, že outsourcing nie je návrhom typu plug-and-play, ale prístupom, ktorý sa používa na konkrétny efekt. Nikto nepozná vaše podnikanie lepšie ako vy. Očakávame teda, že outsider bude okamžite mať rovnakú úroveň oboznámenia sa s partnerom, ktorý outsourcing poskytuje.

Jednoducho povedané, nemôžete zdieľať vágne požiadavky so svojím outsourcingovým partnerom, napríklad „vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorú naši zákazníci budú milovať“ alebo „predstaviť niečo nové v našej webovej aplikácii“, a potom očakávať najlepšie výsledky.

Kľúčom je, že ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, musíte byť zvlášť konkrétni z hľadiska toho, čo chcete stavať.

2. Urobte z odbornosti dôležité kritériá procesu prijímania zamestnancov

Po napísaní rozsahu pracovného dokumentu môžete začať oslovovať potenciálnych outsourcingových partnerov. Po výbere troch až piatich predajcov ich musíte vyhodnotiť na základe nasledujúcich faktorov:

  • Technické znalosti
  • skillsets
  • Prístup k najnovším technológiám
  • Skúsenosti s riešením zložitých problémov
  • V neposlednom rade vášeň pre váš projekt

Pamätajte si, že technická odbornosť je často prehliadaná, ale v skutočnosti je pre úspech akejkoľvek outsourcingovej zmluvy rozhodujúca. Preto by ste si nikdy nemali zvoliť outsourcingového partnera, ktorý má odborné znalosti v oblasti obmedzených technológií, aj keď sú v týchto niekoľkých technológiách najlepšie.

Všeobecným pravidlom je, že čím viac softvérových technológií má outsourcingový partner odborné znalosti, tým vyššia bude kvalita vášho projektu.

3. Dobré meno na trhu je rovnako dôležité

Žiadne podnikanie si nemôže dovoliť robiť kompromisy v kvalite. A čo je dôležitejšie, žiadny podnik si nemôže dovoliť pracovať s partnerom, ktorému vždy chýbajú termíny alebo s ním nie je slušný. Preto je rovnako dôležité pred podpísaním zmluvy skontrolovať reputáciu vášho outsourcingového partnera na trhu.

Najmä v dnešnom svete pripojenom na internet by nebolo ťažké skontrolovať históriu a povesť outsourcingového partnera. Existujú dokonca aj platformy, ako napríklad Clutch a GoodFirms, kde si môžete pozrieť recenzie svojich predchádzajúcich klientov.

Ak stále existujú nejaké pochybnosti, môžete sa kedykoľvek spojiť s niekoľkými z ich minulých klientov a zaznamenať ich skúsenosti s prácou s outsourcingovým partnerom. V každom prípade by ste si mali najať outsourcingového partnera iba vtedy, ak ste úplne presvedčení, že vybraný predajca má dobrú povesť na trhu, dokáže sa dobre zosúladiť s vašimi obchodnými cieľmi a má dobré výsledky včas.

4. Jasne komunikujte o rozpočte

Cena je jedným z najviac prehliadaných faktorov, ktoré môžu zničiť nielen váš vzťah s predajcom IT, ale aj váš projekt. Ak očakávate nadštandardné služby od outsourcingového partnera, musíte tiež vedieť, že nadštandardné služby často stoja vyššie ako priemer.

Predtým, ako sa obrátite na outsourcingového partnera, musíte zistiť, a koľko peňazí ste ochotní investovať do vášho projektu, a jasne komunikovať o svojom rozpočte s vybraným outsourcingovým partnerom.

5. Bezpečnosť údajov a duševného vlastníctva

V dnešnej digitálnej ére sú ochrana súkromia a údajov dva z najväčších problémov, najmä pre podniky. A keď zadáte projekt externe, často sa ocitnete v zdieľaní citlivých obchodných informácií s outsourcingovým partnerom.

Ak tieto citlivé informácie nie sú správne spravované, vaše údaje môžu byť nesprávne spracované. Pred zdieľaním akýchkoľvek citlivých informácií sa dôrazne odporúča podpísať NDA s vybraným partnerom.

Okrem toho musíte zvážiť aj najatie dodávateľa, ktorý na svojom pracovisku pravidelne vykonáva audity sietí a bezpečnosti. Musia používať konkrétne nástroje, ktoré pomôžu chrániť všetky vaše citlivé údaje a zabrániť úniku údajov.

6. Proces vývoja

Jediným spôsobom, ako prežiť v súčasných trhových podmienkach, je uspokojiť neustále sa meniace požiadavky zákazníkov. Aby ste vyhoveli meniacim sa potrebám vašich zákazníkov, musíte využiť agilné metodiky.

Agilné metodiky sú v podstate modernou praxou vývoja softvéru, ktorá ponúka vysoko spolupracujúce prostredie a poskytuje rýchle výsledky. Ak chcete byť lídrom vo svojom odbore, radšej si najmite dodávateľa, ktorý dodržiava agilné metodiky, aby sa mohli ľahko prispôsobiť meniacim sa požiadavkám vašich zákazníkov.

7. Flexibilita

Flexibilita je tiež dôležitým kritériom pri výbere outsourcingového partnera pre váš projekt. Váš vybraný dodávateľ outsourcingu musí byť dostatočne flexibilný, aby v prípade potreby splnil všetky naliehavé požiadavky alebo problémy. Flexibilita je v skutočnosti mimoriadne dôležitá, keď ste vy a váš partner v rôznych časových pásmach. Pred uzatvorením dohody musíte do dohody zahrnúť flexibilitu, pokiaľ ide o naliehavosť a podporu.

záver

Pri vytváraní podnikového riešenia máte vždy dve možnosti; Buď si najmite interný tím alebo zadajte projekt externe.

Zatiaľ čo pre mnohé podniky je ťažké zadať ich požiadavky externým subjektom, outsourcing je v skutočnosti bezpečný spôsob, ako zvýšiť rast a efektivitu podnikania. V skutočnosti to už veľa populárnych svetových spoločností ako Github, Skype a Slack urobilo. Jedinou otázkou je, či ste pripravení nasledovať ich vedenie?

Ak je vaša odpoveď áno, sú to hlavné body, s ktorými by ste sa mali riadiť pri výbere outsourcingového partnera pre váš ďalší obchodný nápad alebo projekt.