Tu ako môžete získať najkratší týždeň práceCieľom je dostať čas späť vo svojom živote. Vytvorte slobodu pre seba tým, že dostanete nejaký čas späť, tým, že dostanete niektoré úlohy z vášho plechu.