TNW je prvých 11 žien, ktoré robia vlny v STEM od roku 2018


Počuli ste to miliónkrát predtým – vo vede, technológiách, strojárstve a matematickom priemysle, ženy sú stále značne nedostatočne zastúpené.

V súčasnosti sú ženy na celom svete iba deviatimi percentami IT lídrov. Postava sa sotva zmenila v posledných niekoľkých rokoch napriek tomu jedna tretina organizácií, ktoré tvrdia, že realizovali iniciatívy zamerané na rozmanitosť,

Ženy tvoria len 24 percent pracovných miest v oblasti počítačových vedy– pokles z 37% v roku 1995 – a spraviť len 11 percent výkonných pozícií v Silicon Valley,

Zatiaľ čo tento problém nie je dostatočne rýchlo stanovený, ženy v STEM sa zintenzívňujú riešením rodovej nerovnováhy a snažia sa predefinovať stereotypný technologický priemysel.

Tu sú vydavateľské výbery TNW pre prvých 11 žien v STEM v roku 2018:

Sharmadean Reid