Pat Sajak vedľajší chirurgický zákrok, Vanna Whiteová na hostiteľa