Nový intro inžiniersky kurz zapája študentov do podvodnej robotikyNový praktický úvod Harvey Mudd do inžinierskeho štúdia zatvára rodovú medzeru vo výkonnosti študentov a zvyšuje vzdelanie pre všetkých zapojením študentov do podvodnej robotiky.