Nie je to tak pre „najväčší svetový klub na svete“<div _ngcontent-c15 = "" insidehtml = "

Sudca najvyššieho súdu USA Neil Gorsuch tento týždeň odsúdil nedostatok prístupu k spravodlivosti pre mnoho Američanov.

Medzitým sa federálny súdny dvor usiloval o právne kroky týkajúce sa klubu Sapphire Gentlemen's Club v Las Vegas, NV, ktorý je popísaný „najväčším svetovým klubom na svete“.

Klub bol v roku 2009 žalovaný za nesprávne klasifikáciu exotických tanečníkov ako nezávislých dodávateľov namiesto zamestnancov a za ich nezaplatenie za mzdy a nadčasy, ako to vyžaduje zákon o spravodlivých pracovných normách (FLSA), federálny zákon, ktorý upravuje vyplácanie miezd a zamestnávatelia nadčas.

Prípad sa konečne dostal na Najvyšší súd v Nevade v roku 2014., ktorý súhlasil s nižším súdom, že tanečníci klubu sú zamestnancami a nie nezávislými zmluvnými stranami a musí mu byť vyplatená aspoň minimálna mzda a nadčasy. Podľa súdnych dokumentov však klub Sapphire Gentlemen's Club nezmenil postavenie tanečníkov na postavenie zamestnanca, naďalej s nimi zaobchádzal ako s nezávislými zmluvnými partnermi a neplatil im tenký desetník.

Tanečnica Corissa Jones podala v roku 2015 novú žalobu pre porušenie zákona FLSA klubom. Žalovala tých istých obžalovaných, ktorí sa zúčastnili na skoršej štátnej akcii, Davida Michaela Tallu, riaditeľa spoločnosti Shac, Mt., LLC, ktorá je majiteľom klubu, a manažéra klubu Peter Feinstein.

Sudca okresného súdu USA Richard F. Boulware, II., Z Las Vegas 6. septembra, súhlasil s najvyšším súdom v Nevade, že tanečníci sú zamestnancami FLSA a že klub a Talla a Feinstein sú jednotlivo zodpovední za porušenie FLSA. & nbsp; Sudca Boulware sa však postavil proti otázke, či bolo porušenie úmyselné, čo je označenie, ktoré by mohlo astronomicky zvýšiť výšku náhrady škody v prípade.

Sudca Boulware uviedol, že skutočnosť, že klub nezmenil postavenie žalobcov po rozhodnutí z roku 2014, sama osebe nepreukazuje, že klub „dobrovoľne“ neuposlúchol zákon. Sudca Boulware poznamenal, že Najvyšší súd v Nevade v roku 2014 vrátil prípad späť nižší súd pre rozhodnutie. Strany prípad vyriešili v roku 2016.

Sudca Boulware poukázal na svedectvo manažéra klubu, Feinsteina, ktorý je zodpovedný za každodenné operácie a prijíma väčšinu rozhodnutí v klube. Uviedol, že „existujú faktické otázky o tom, či a do akej miery Feinstein chápal pokračujúce dôsledky rozhodnutia Najvyššieho súdu v Nevade vzhľadom na pokračujúce obmedzovanie a prípadné urovnanie veci“.

">

Sudca najvyššieho súdu USA Neil Gorsuch tento týždeň odsúdil nedostatočný prístup mnohých Američanov k spravodlivosti.

Medzitým sa federálny súdny dvor usiloval o právne kroky týkajúce sa klubu Sapphire Gentlemen's Club of Las Vegas, NV, ktorý je „najrozsiahlejším stripovým klubom na svete“.

Klub bol v roku 2009 žalovaný za nesprávne klasifikáciu exotických tanečníkov ako nezávislých dodávateľov namiesto zamestnancov a za ich nezaplatenie za mzdy a nadčasy, ako to vyžaduje zákon o spravodlivých pracovných normách (FLSA), federálny zákon, ktorý upravuje vyplácanie miezd a zamestnávatelia nadčas.

Prípad sa konečne dostal na Najvyšší súd v Nevade v roku 2014., ktorý súhlasil s nižším súdom, že tanečníci klubu sú zamestnancami a nie nezávislými zmluvnými stranami a musí mu byť vyplatená aspoň minimálna mzda a nadčasy. Podľa súdnych dokumentov však klub Sapphire Gentlemen's Club nezmenil postavenie tanečníkov na postavenie zamestnanca, naďalej s nimi zaobchádzal ako s nezávislými zmluvnými partnermi a neplatil im tenký desetník.

Tanečnica Corissa Jones podala v roku 2015 novú žalobu pre porušenie zákona FLSA klubom. Žalovala tých istých obžalovaných, ktorí sa zúčastnili na skoršej štátnej akcii, Davida Michaela Tallu, riaditeľa spoločnosti Shac, Mt., LLC, ktorá je majiteľom klubu, a manažéra klubu Peter Feinstein.

Sudca okresného súdu USA Richard F. Boulware, II., Z Las Vegas 6. septembra, súhlasil s najvyšším súdom v Nevade, že tanečníci sú zamestnancami FLSA a že klub a Talla a Feinstein sú jednotlivo zodpovední za porušenie FLSA. Sudca Boulware sa však postavil proti otázke, či došlo k úmyselnému porušeniu, čo je označenie, ktoré môže astronomicky zvýšiť výšku náhrady škody vo veci.

Sudca Boulware uviedol, že skutočnosť, že klub nezmenil postavenie žalobcov po rozhodnutí z roku 2014, sama osebe nepreukazuje, že klub „úmyselne“ neuposlúchol zákon. Sudca Boulware poznamenal, že Najvyšší súd v Nevade v roku 2014 vrátil prípad späť na rozhodnutie dolnému súdu. Strany prípad vyriešili v roku 2016.

Sudca Boulware poukázal na svedectvo manažéra klubu, Feinsteina, ktorý je zodpovedný za každodenné operácie a prijíma väčšinu rozhodnutí v klube. Uviedol, že „existujú faktické otázky o tom, či a do akej miery Feinstein chápal pokračujúce dôsledky rozhodnutia Najvyššieho súdu v Nevade vzhľadom na pokračujúce obmedzovanie a prípadné urovnanie veci“.