Miléniové pohľady na zdravie sú celistvé, ale nie sú konzistentné: Ako môžu pomôcť značkyAj keď sa starajú o wellness, milovníci nie sú inštruktívne obrátení na svojich poistených nosičov alebo dokonca na svojich lekárov, aby im pomohli. Polovica tisíciletí tvrdí, že navštívi lekára menej ako raz za rok, 93% nechce naplánovať návštevy preventívnej starostlivosti a 42% je ochotných zrušiť prehliadku.