Miléniá, Generálni Xeroxi, Baby Boomers: Tu je to, čo robiť o vašom dôchodkovom strachuAko vaša generácia ovplyvňuje Vašu dôchodkovú pripravenosť? Jennifer Brown, manažérka výskumu Národného inštitútu dôchodkového zabezpečenia, zdieľa rýchle tipy pre tri generácie o tom, ako zvýšiť dôchodkové sporenie.