Menej Američanov má zdravotné poistenie: správa


STREDA 11. september 2019 – Podľa správy Úradu pre sčítanie ľudu sa v roku 2018 percento Američanov žijúcich v chudobe znížilo, miera ľudí bez zdravotného poistenia sa však zvýšila.

Zistilo sa, že 11,8% ľudí v minulom roku žilo v chudobe, čo je najnižšia úroveň od roku 2001. Priemerný príjem domácnosti v roku 2018 bol 63 200 dolárov, v podstate rovnaký ako rok 2017 po úprave o infláciu, The New York Times hlásené.

Medzitým asi 27,5 milióna ľudí (8,5% populácie) nemalo zdravotné poistenie za celý rok 2018, oproti 7,9% v roku 2017, čo bolo prvé zvýšenie od nadobudnutia účinnosti zákona o cenovo dostupnej starostlivosti v roku 2014.

Toto zvýšenie bolo podľa odborníkov prinajmenšom čiastočne spôsobené snahou administratívy Trump o podkopanie tohto zákona.

„V období nepretržitého hospodárskeho rastu a nepretržitého rastu pracovných miest by ste určite dúfali, že sa nebudete vracať, pokiaľ ide o poistné krytie,“ povedala Sharon Parrott, senior viceprezidentka Centra pre rozpočtové a politické priority. Časy,

Správy WebMD od HealthDay


Copyright © 2013-2018 HealthDay. Všetky práva vyhradené.