Fakty, špecialisti a ratingové váhy


Kedy sa má hodnotiť ADHD

Podľa Americkej pediatrickej akadémie má byť každé dieťa v škole, ktoré má históriu akademických problémov alebo problémov správania, ktoré majú aj príznaky nepozornosti, hyperaktivity alebo impulzívnosti. Konkrétnejšie, príznaky, ktoré môžu naznačovať, že ADHD sú neschopné sedieť stále, majú slabú schopnosť sústrediť sa, slabé schopnosti počúvať, nadmerne snívať, pôsobiť bez rozmýšľania a slabé výkony školy. Tieto príznaky môžu vyzvať zdravotníckeho pracovníka dieťaťa, aby zvážil diagnózu ADHD.

Ako nájsť špecialistu, ktorý dokáže diagnostikovať ADHD

Všetci pediatri sú vyškolení na sledovanie ADHD s použitím dostupných skríningových nástrojov uvedených vyššie. Okrem skríningu existujú aj vývojoví špecialisti, psychiatri, psychológovia a ďalší špecialisti na správanie, ktorí sú vyškolení na hodnotenie iných rozdielov vo vzdelávaní a súvisiacich duševných a zdravotných problémov. Pediatr môže dieťa odkázať špecialistovi v prípade potreby.

Screening pre ADHD u dospelých

Napriek tomu, že hyperaktívne a impulzívne symptómy sa zvyčajne zlepšujú, keď deti stárnu, najmenej jedna tretina všetkých detí s ADHD naďalej vykazuje určité príznaky do dospelosti. Často dospelí môžu byť diagnostikovaní aj s ADHD a ADD. To znamená, že pravdepodobne existuje dosť malých dospelých, ktorí ešte neboli diagnostikovaní s ADHD, ktorí by mohli mať prospech z hodnotenia a liečby. Hodnotenie dospelých s ADHD nie je tak dobre stanovené, ako je to u detí, ale dozretých za posledných 10 rokov. Vo všeobecnosti ide o kompletnú vývojovú históriu, prehodnotenie symptómov, objektívne hodnotenie úmyselných deficitov, hodnotenie liekov a hodnotenie iných porúch duševného zdravia. Niektoré z týchto nástrojov zahŕňajú stupnicu príznakov detí, hodnotiacu škálu Wender Utah, stupnicu ADHD pre dospelých a kontrolný zoznam príznakov a stupnicu hodnotenia ADHD pre dospelých. Ak je toto počiatočné hodnotenie nejasné, pacienti by mali byť podrobení vyšetreniu psychiatra alebo psychológa. Existuje niekoľko zdravotných stavov, ktoré môžu napodobňovať symptómy ADHD u dospelých, vrátane ochorenia štítnej žľazy, ochorenia pečene a niektorých liekových interakcií, z ktorých každý sa zvažuje pri hodnotení dospelého človeka pre ADHD.