Dobrá a zlá správa pre Brandona Frerea z amerického centra finančných výhod


Brandon Frere, ktorý je honchoom za americkým centrom finančných výhod a je predmetom konania Spolkovej komisie pre zahraničnú ochranu proti spoločnostiam na odpustenie študentských pôžičiek, získalo nejaké víťazstvo.

Dobré správy

Dostal som upozornenie, že mu súd vydal deväťmesačný pobyt v konaní proti nemu zo strany Federálnej obchodnej komisie.

"Žalovaný Brandon Demond Frere a žalobca Federálna obchodná komisia (ďalej len" FTC ") týmto ustanovuje a súhlasí so zapísaním príkazu, ktorý mu podá občianskoprávnu žalobu proti nemu deväť (9) mesiacov alebo do ukončenia paralelného trestného konania podaného Spojeným kráľovstvom Štátov proti pánovi Frereovi (pod menom United States v. Frere, prípad č. 3: 18-mj-71724-SK (ND Cal)), podľa toho, čo nastane skôr.

Zlé správy

Trestná sťažnosť a obvinenia z trestného činu stále prebiehajú a vyústili do jeho zatknutia. – Zdroj

Dobré správy

Frere bol prepustený z väzenia a domáce zadržanie v dome svojich rodičov, upravený tak, aby tam nebol celý deň v pasci. Súd povedal, že môže opustiť dom, aby si hľadal prácu.

"Pán. Frere môže opustiť svoj domov, aby si hľadal zamestnanie podľa harmonogramu predpredávaného spoločnosťou Predrial Services v čase od 7:00 do 16:00 hod. Za predpokladu, že pán Frere poskytuje predškolské služby s miestom (lokalitami), kde bude cestovať zamestnania a času akýchkoľvek vymenovaní, ktoré získal počas hľadania zamestnania. Po získaní zamestnania môže pán Frere opustiť svoj dom na účely zamestnania podľa predbežného plánu schváleného spoločnosťami Predrial Services. Pre ostatné činnosti, vrátane lekárskeho a právneho vymenovania, môže pán Frere opustiť svoj dom ako predbežne schválený spoločnosťou Predrial Services. Neoprávnené cestovanie alebo odchýlky od predbežne schváleného plánu a / alebo miest môžu byť dôvodom na zrušenie predbežného rozhodnutia. "- Zdroj

Zlé správy

Zdá sa, že Brandon musí podať správu svojmu rodičovi. "Pán. Frere bude mať osobný kontakt s jeho opatrovníkom Andre Frerem aspoň raz denne a bude ho informovať o rozvrhu dňa, ktorý bol schválený spoločnosťou Predrial Services. V prípade, že Andre Frere je mimo mesta alebo inak nebude dostupný pre osobný kontakt v daný deň, pán Frere bude mať telefónny kontakt s Andreom Frereom a informovať svojho dôstojného servisného dôstojníka o svojej neschopnosti mať in- kontakt s Andreom Frereom a jeho dôvody. "

Je to všetko príjemné

Želám si, aby sa to nestalo spotrebiteľom, zamestnancom a Brandonovi. Nebolo by skvelé, keby sme mohli vrátiť hodiny späť do dňa pred nápadom spustiť Americké centrum finančných výhod, Ameritech Financial, Centrum finančného vzdelávania a služby AF Student Services sa stane realitou?

Možno bude pochádzať všetko dobré z tejto bolesti, ktorú zažívajú ľudia na všetkých stranách tohto neporiadku. Aspoň advokáti sú šťastní.


Posledný krok, vyplňte nižšie uvedené informácie alebo nám zavolajte na prioritnú pomoc.

Aké problémy máte so svojím prehľadom?

Je potrebný váš stav.

Kliknutím na tlačidlo "Kontaktujte ma" vyššie súhlasíte, potvrdzujete a súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami: Podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov a prijímaním elektronickej komunikácie. Vaše súkromie berieme vážne. Že poskytujete expresný "písomný" súhlas s Debt.com alebo príslušným poskytovateľom služieb, aby vám zavolali (napríklad automatizovanými prostriedkami, napríklad automatickým vytáčaním, textom a vopred nahratými správami) prostredníctvom telefónu, mobilného zariadenia (vrátane SMS a MMS – môžu platiť poplatky), aj keď
vaše telefónne číslo je aktuálne uvedené na akomkoľvek internom, firemnom, štátnom alebo federálnom zozname Do-Not-Call. Súhlas sa nevyžaduje ako podmienka na využívanie služieb služby Debt.com a nie ste povinný nič kúpiť.

Kliknutím na tlačidlo "Kontaktujte ma" vyššie súhlasíte, potvrdzujete a súhlasíte s nasledujúcimi skutočnosťami: (1) že poskytujete výslovný "písomný" súhlas spoločnosti Lexington Law Firm, Debt.com alebo príslušnému poskytovateľovi služieb (napr. automatickým vytáčaním, textom a vopred nahratými správami) prostredníctvom telefónu, mobilného zariadenia (vrátane SMS a MMS – poplatky sa môžu vzťahovať) alebo volané
ručne, na mojom rezidenčnom alebo mobilnom čísle, a to aj vtedy, ak je vaše telefónne číslo v súčasnosti uvedené na akomkoľvek internom, firemnom, štátnom alebo federálnom zozname Do-Not-Call; a (2) Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Lexington a Podmienky používania a Zmluvné podmienky a Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Debt.com. Súhlas sa nevyžaduje ako podmienka na používanie služieb Lexington Law alebo Debt.com a nie ste povinný nič kúpiť.