Cookie súťažné odpovede! – Frugal Girl


Čitatelia. Po prvýkrát nikto nezískal všetky odpovede na cookie správne!

V predchádzajúcich rokoch niekto nakoniec dostal všetky správne, ale tentoraz to všetko dostalo v poriadku.

Mnohí z vás boli naozaj blízko, ale chlapec, tá posledná sušienka vás zničila. Takmer nikto nehádal, že to bola Lisey!

Myslím, že najčastejšou správnou odpoveďou bola Sonia cookie, hoci … nejako veľa z vás vedel, že je to make-up artist.

V každom prípade Rita bola prvá osoba, ktorá dostala 4/6 správne, čo je najbližšie, čo môžete získať bez získania 6/6.

Takže, Rita, skontrolujte svoj e-mail a dostanem vám vašu darcovú kartu Amazon s hodnotou 50 USD.

Ďakujeme všetkým za hranie! Vždy sa nám páči sledovanie vašich odhadov.

<! –

->