Chicago menej známym voľným marketerom
Harold Demsetz bol jedným z najväčších ekonómov 20. storočia, ktorý nezískal Nobelovu cenu.