Ben Stiller hovorí, že USA sa musia spojiť rovnako ako po 11. septembri