Ako vyhrať vnútornú bitku Každý, kto stojí pred hlavnou zmenou<div _ngcontent-c15 = "" insidehtml = "

Zmena je v našom živote konštantná a nevyhnutná. & Nbsp; Niekedy zmeny spôsobujú vonkajšie sily – regulačná zmena v našom priemysle alebo technologické narušenie nás núti prispôsobiť sa – a inokedy sa snažíme dosiahnuť pozitívnu zmenu v nás, iných alebo organizáciách, ktoré olovo.

Vojna „ambivalencie agentúr“

Nedávno som sa stretol s nadriadeným tímom klientskej organizácie, aby som prediskutoval obrovské zmeny, ktoré sa zaviazali konsolidovať svoje výrobné a dodávateľské reťazce a pripraviť sa na spustenie novej produktovej rady. Tento posun mal potenciál zvýšiť veľkosť spoločnosti. o takmer 50% a transformujú spôsob, akým ich priemysel konkuruje. & nbsp; Keď okolo stola prichádzali vzrušujúce nové nápady a sny, boli umiernení uvedomením si výziev spojených s realizáciou týchto nápadov a nákladmi pre tých, ktorí nemohli v rámci tohto procesu.

Na každom kroku na ceste k veľká zmena, pravdepodobne zápasíme medzi silami fantázie a reality, prínosmi a nákladmi, čo nazývam vojnou medzi agentúrou a ambivalenciou. & nbsp; Majú silný zmysel pre kancelária je nevyhnutný pre vodcov transformačných, revolučných zmien. Revolucionári veria v efektívnosť svojho hlasu, osobnej sily a vplyvu, ktorý má vplyv na zmeny. Ale môžu sa tiež paralyzovať ambivalencia vzhľadom na vykonávanie významných zmien, najmä keď sa odohráva na verejnej scéne. & nbsp; Akonáhle vodcovia pocítia vzrušenie z dosahu, o ktorom sa domnievajú, že ich zmena môže mať (agentúra), nevyhnutná prekážka znovu zavedie tvrdú realitu zmeny, že je to ťažké a často sa cíti márne. V tomto okamihu ich vodcovský pocit vyčerpania môže viesť k premýšľaniu: „Chcem, aby to fungovalo, ale o čo ide?“ (Ambivalence). & Nbsp;

Suroviny veľkých vodcov zmien

Práca s klientmi na Navalent“Všimol som si, že revolucionári majú tendenciu prinášať na stôl určité„ suroviny “, ktoré im umožňujú viesť zmeny dobre: hlas, nápady, vášeň, nespokojnosťa presvedčenie. & nbsp; Tieto vlastnosti sa vytvárajú prirodzené napätie vodcov ktoré ich poháňajú vpred a umožňujú im viesť búrlivú transformačnú prácu. & nbsp; & nbsp; Ale toto napätie sa musí zvládnuť dobre a keď sa rovnováha prekročí príliš ďaleko v smere agentúry alebo ambivalencie v ktorejkoľvek z týchto dimenzií, revolúcia a revolucionár môže mať tragické následky.

Hlas: Vízia do budúcnosti

Revolucionári používajú svoje hlasy namaľovať presvedčivý obraz budúcnosti. Keď hovoria revolucionári, ľudia ich počúvali a pripojili sa k nim. inšpiroval svojich zamestnancov víziou zotavenia a nechal ich všetkých na výplatnej listine; v priebehu jedného roka sa Malden Mills prestaval a prekročil svoj počet z predchádzajúceho roka.

Cesta k zmene môže byť pre zúčastnené strany náročná a môže viesť k pocitom frustrácie alebo hnevu. & Nbsp; Ak rovnováha klesne príliš ďaleko v smere agentúry, hlas vedúceho zmeny sa môže prudko zmeniť a odstrániť samotnú príčinu, ktorá bola vytvorená odsúdením tých ktorí sú proti tomu. & nbsp; Na druhej strane, revolucionár hlas môže byť stíšený, keď je vodca stíšený mocenskou základňou ohrozenou jej víziou. Prípadne môže vodca stíšiť sám seba, ak vyčerpanie vedie k tomu, že odovzdá svoj hlas decibelom svojich protivníkov.

Nápady: Netlačte konvencie netradične

skvelý nápady že perspektívy zmeny v danej záležitosti sú základom veľkých provokatérov zmeny. Vedúci zmenky vidia nekonvenčné súvislosti a nenaplnené alebo nevyjadrené potreby na trhoch, spoločnostiach alebo v priemysle. schopnosť úspešne implementovať tieto myšlienky spôsobom, ktorý transformuje organizáciu.

Opäť platí, že rovnováha je kľúčová. Neustále generovanie príliš veľkého množstva provokatívnych nápadov môže byť škodlivé a môže zaťažovať toleranciu ľudí voči nekonvenčným. . & nbsp; Na druhej strane, niekedy revolucionárka pritiahne spúšť príliš nápadne, chýba jej trpezlivosť na oddialenie potešenia alebo tolerovanie nejednoznačnosti. Pred implementáciou je dôležité poskytnúť dostatok času na to, aby dobrý nápad dozrel na svoj plný potenciál. ono.

Vášeň: Noste svoje srdce na rukáve

Vášeň poháňa zmenu vodcu a jej komunitu. Aj keď je dôležitá zdravá logika a zdôvodnenie myšlienok, srdce vedúceho zmeny má zdanlivo nekonečnú emočnú šírku pásma a keď sa ponúkne tým, ktorých vedie, má tendenciu šíriť vášeň v iných. & Nbsp;Vášeň udržiava ľudí odhodlaných dosiahnuť konečný cieľ prostredníctvom búrlivej, nemotornej cesty transformácie.

Nadmerná vášeň sa však môže zmeniť na horlivosť a vodca by sa mal vyhnúť zatmeniu vášní inými tým, že ich utopí v jej. životy ich robotníkov. & nbsp; Dobrý vodcovia zmierňujú horlivosť a inšpirujú ostatných bez toho, aby ukradli ich vôľu. & nbsp; Môže vylúčiť tento úskok tým, že sa obklopí kolegami a komunitou, ktorí aktívne pomáhajú udržiavať a dopĺňať jej vášeň.

Nespokojnosť: Podporujte svoje túžby po túžbe

Z vodcu sa rodí veľa veľkých revolúcií nespokojnosť spôsobom, akým sú veci. vek tri roky. & nbsp; Dnes je to divízia spoločnosti Kids II, ktorá ju kúpila od spoločnosti Disney Corporation, ktorá ju vlastnila do roku 2013. Nespokojnosť môže mať značnú generačnú silu.

Avšak nadmerná nespokojnosť sa môže zmeniť na opovrhnutie a vodca by sa mal vyhnúť tomu, aby bol vnímaný jednoducho proti aktuálny stav vecí, nie pre vzrušujúca nová možná cesta. Silný vodca dáva ľuďom niečo, čo povedať „áno“, nie iba „nie“. Vedúci zmeny by si mal rovnako dávať pozor na to, aby sa stal nespokojným, že sa stane ľahostajným, odradeným od ťažkej vytrvalosti, ktorú zmena vyžaduje.

Presvedčenie: Vypočujte si vnútorný barometer

Nestačí nesúhlasiť s tým, ako to vyzerá. Revolucionár musí byť tiež presvedčený, že veci sa môžu a mali by sa zmeniť. presvedčenie poháňa nespokojnosť a spája vášeň a nápady s cieľom vytvoriť novú víziu. & nbsp; Odsúdenia sú zakotvené v zásadách vedúcich zmien, ktoré sú hlboko držanými princípmi, prečo chce v prvom rade niečo zmeniť.

Je tu nebezpečenstvo, keď sa presvedčenia vodcov premenia na dogmu a jej nekompromisná rigidita vedie k hromadnej deštrukcii z jej revolúcie. To môže zase viesť revolucionárov, aby zdvihla ruky v beznádejnej márnosti. stupeň, do ktorého umožňuje ostatným premieňať svoju víziu na svoj vlastný spôsob účasti bez toho, aby ohrozil sen.

Žiadna väčšia zmena nie je bezpečná, ale to, ako vodca zápasí s vnútornou vojnou agentúry a ambivalencie, má priame dôsledky na to, ako vedie iniciatívu veľkých zmien. & Nbsp; Uvedomenie si týchto faktorov môže pomôcť udržať príčinu vodcu a úspešne oživiť jej zmenu. ,

">

Zmena je v našom živote neustále a nevyhnutná. Niekedy zmeny spôsobujú vonkajšie sily – regulačná zmena v našom priemysle alebo technologické narušenie nás núti prispôsobiť sa – a inokedy sa snažíme dosiahnuť pozitívnu zmenu v nás, iných alebo organizáciách, ktoré riadime. Ten druhý druh môže byť vzrušujúci, keď si to dokážem predstaviť, ale skľučujúci.

Vojna „ambivalencie agentúr“

Nedávno som sa stretol s nadriadeným tímom klientskej organizácie, aby som prediskutoval obrovskú zmenu, ktorú zaviedli pri konsolidácii svojich výrobných a dodávateľských reťazcov s cieľom pripraviť sa na spustenie novej produktovej rady. Tento posun mal potenciál zväčšiť veľkosť spoločnosti o takmer 50% a zmeniť spôsob, akým si konkuruje ich priemysel. Keďže okolo stola prichádzali vzrušujúce nové myšlienky a sny, umiernilo ich vedomie uvedomenia si výziev spojených s realizáciou týchto nápadov a nákladov pre tých, ktorým sa v tomto procese nemôžu prideliť nové pracovné miesta.

Na každom kroku na ceste k veľkým zmenám pravdepodobne zápasíme medzi silami fantázie a reality, prínosmi a nákladmi, čo nazývam vojnou medzi agentúrou a ambivalenciou. Majú silný zmysel pre kancelária je nevyhnutný pre vodcov transformačných, revolučných zmien. Revolucionári veria v efektívnosť ich hlasu, osobnej sily a vplyvu na zmenu. Môžu sa však tiež ochrnúť ambivalencia vzhľadom na vykonávanie významných zmien, najmä keď sa odohráva na verejnej scéne. Hneď ako vodcovia pociťujú vzrušenie z dosahu, o ktorom sa domnievajú, že ich zmena môže mať (agentúra), nevyhnutný neúspech znovu zavádza tvrdú realitu zmeny, ktorá je tvrdá a často sa cíti zbytočná. V tomto okamihu ich vodcovský pocit vyčerpania môže priviesť k premýšľaniu: „Chcem, aby to fungovalo, ale o čo ide?“ (Ambivalence).

Suroviny veľkých vodcov zmien

Pri práci s klientmi spoločnosti Navalent som si všimol, že revolucionári majú tendenciu prinášať na stôl určité „suroviny“, ktoré im umožňujú viesť zmeny dobre: hlas, nápady, vášeň, nespokojnosťa presvedčenie, Tieto vlastnosti vytvárajú prirodzené napätie vo vodcoch, ktorí ich poháňajú vpred a umožňujú im viesť búrlivú prácu transformácie. Ale toto napätie sa musí zvládnuť dobre a keď sa rovnováha prekročí príliš ďaleko v smere agentúry alebo ambivalencie v ktorejkoľvek z týchto dimenzií, revolúcia aj revolucionár môžu mať tragické následky.

Hlas: Vízia do budúcnosti

Revolucionári používajú svoje hlasy namaľovať presvedčivý obraz budúcnosti. Keď hovoria revolucionári, ľudia ich počúvajú a pripájajú sa k nim. Aaron Feuerstein, generálny riaditeľ Malden Mills, čelil skúške svojho vedenia, keď požiare zničili tri štvrtiny jeho tovární. Inšpiroval však svojich zamestnancov víziou zotavenia a nechal ich všetkých na výplatnej listine; v priebehu jedného roka sa Malden Mills prestaval a prekročil svoj počet z predchádzajúceho roka.

Cesta k zmene môže byť pre zúčastnené strany náročná a môže viesť k pocitom frustrácie alebo hnevu. Ak sa zostatok preklopí príliš ďaleko v smere agentúry, hlas vedúceho zmeny sa môže otočiť a rozobrať samotnú príčinu vytvorenú odsúdením tých, ktorí sú proti. Na druhej strane, revolučný hlas možno utlmiť, keď vodca umlčí mocenská základňa ohrozená jej víziou. Prípadne sa vodca môže umlčať, ak ju vyčerpanie vedie k odovzdaniu hlasu decibelom svojich protivníkov.

Nápady: Netlačte konvencie netradične

skvelý nápady že perspektívy zmeny v otázke sú základom veľkých provokatérov zmien. Lídri zmeny vidia nekonvenčné prepojenia a nenaplnené alebo nevyjadrené potreby na trhoch, spoločnostiach alebo v priemysle. Táto „odvážna špekulácia“, ako to povedal Einstein, je kombinovaná so schopnosťou úspešne realizovať tieto myšlienky spôsobom, ktorý transformuje organizáciu.

Znova je kľúčom rovnováha. Neustále generovanie priveľa provokatívnych nápadov môže byť škodlivé a zaťažuje toleranciu ľudí voči nekonvenčným. Ľudia sa môžu vyčerpať, keď sa snažia držať krok s nápadmi vedúceho a určiť, o ktoré z nich myslí vážne. Na druhej strane niekedy revolucionárka priťahuje nápad príliš skoro, chýba mu trpezlivosť na oddialenie potešenia alebo tolerovanie nejednoznačnosti. Pred implementáciou je dôležité poskytnúť dostatok času na to, aby dobrý nápad dozrel na svoj plný potenciál.

Vášeň: Noste svoje srdce na rukáve

Vášeň poháňa zmenu vodcu a jej komunitu. Aj keď je dôležitá zdravá logika a zdôvodnenie myšlienok, srdce vedúceho zmeny má zdanlivo nekonečnú emočnú šírku pásma a keď sa ponúka tým, ktorých vedie, má tendenciu šíriť vášeň v iných. Vášeň udržuje ľudí odhodlaných dosiahnuť konečný cieľ prostredníctvom búrlivej, bezohľadnej cesty transformácie.

Nadmerná vášeň sa však môže zmeniť na horlivosť a vodca by sa mal vyhnúť zatmeniu vášní iných utopením v jej. Ako poznamenal obchodný publicista Dave Arnott, niekedy môžu byť organizácie také zanietené svojou identitou a poslaním, že preberajú životy svojich pracovníkov. Dobrý vodcovia zmierňujú ich horlivosť a inšpirujú ostatných bez toho, aby ukradli ich vôľu. Protikladom horlivosti je apatia. Vedúci zmeny by si mal byť vedomý toho, že počas procesu zmeny bude unavený a necháva svoju vášeň odlivu. Môže zabrániť tomuto úpadku tým, že sa obklopí kolegami a komunitou, ktorí aktívne pomáhajú udržiavať a dopĺňať jej vášeň.

Nespokojnosť: Podporujte svoje túžby po túžbe

Z vodcu sa rodí veľa veľkých revolúcií nespokojnosť s tým, ako sú veci. Vedúci zmeny túžia po odstránení rozdielov medzi tým, čo je a čo by mohlo byť. Julie Aigner-Clark založila spoločnosť Baby Einstein v roku 1997, pretože bola nespokojná s ponukou vzdelávacích produktov pre deti do troch rokov. Dnes je to divízia spoločnosti Kids II, ktorá ju kúpila od spoločnosti Disney Corporation, ktorá ju vlastnila do roku 2013. Nespokojnosť môže mať značnú generačnú silu.

Avšak nadmerná nespokojnosť sa môže zmeniť na opovrhnutie a vodca by sa mal vyhnúť tomu, aby bol vnímaný jednoducho proti aktuálny stav vecí, nie pre vzrušujúca nová možná cesta. Silný vodca dáva ľuďom niečo, čo povedať „áno“, nie iba „nie“. Vedúca zmeny by si mala rovnako dávať pozor na to, aby sa stala tak nespokojnou, že sa stáva ľahostajnou, odradenou od ťažkej vytrvalosti, ktorú zmena vyžaduje.

Presvedčenie: Vypočujte si vnútorný barometer

Nestačí nesúhlasiť s tým, ako to vyzerá. Revolucionár musí byť tiež presvedčený, že veci sa môžu a mali by sa zmeniť. presvedčenie poháňa nespokojnosť a spája vášeň a nápady na vytvorenie novej vízie. Odsúdenia vychádzajú z hlboko držaných zásad vedúcich zmien, prečo chce v prvom rade niečo zmeniť.

Hrozí tu nebezpečenstvo, keď sa presvedčenie vodcu zmení na dogmu a jej nekompromisná rigidita vedie k hromadnej deštrukcii z jej revolúcie. To môže zase viesť revolucionára, aby zdvihol ruky v beznádejnej márnosti. Musí vyvážiť mieru, do akej umožňuje ostatným premieňať svoju víziu na vlastný spôsob účasti bez toho, aby ohrozila sen.

Žiadna väčšia zmena nie je bezbranná, ale to, ako vodca zápasí s vnútornou vojnou agentúry a ambivalencie, má priame dôsledky na to, ako vedie iniciatívu veľkých zmien. Uvedomenie si týchto faktorov môže pomôcť udržať príčinu vodcu a úspešne priniesť jej zmenu do života.